Rezervacije

Sami jednostavno vodite svoje rezervacije na stranici

Mnogi koji imaju apartmane, kuće, vile za iznajmljivanje ili neku sličnu djelatnost, imaju potrebu prikazati kalendar s dostupnim danima za rezervaciju.