SEO

Optimizacija web stranice za bolje pretraživanje

Što je standardna, a što napredna SEO optimizacija, pročitajte na našim novostima iz svijeta weba na sljedećem linku: 

UKLJUČENO

STandardna SEO optimizacija
0 €
 • Ključni pojmovi

 • Indeksiranje

 • Meta tagovi

 • ----

 • ----

 • ----

Napredna SEO optimizacija
550 €
 • Ključni pojmovi

 • Indeksiranje

 • Meta tagovi

 • ----

 • ----

 • i još mnogo podešavanja